رزرو هتل فضاگشت

گردشگری فیلم

اهمیت فیلم و سینما در بازاریابی گردشگری
مهسا صالح‌دوست/ ابوالفضل تاجزاده نمین گردشگری فیلم یک نمونه خاص از گردشگری رسانه‌محور است که بینندگان را ترغیب می‌کند حین یا بعد از تولید، از مکان‌های نمایش داده شده در ...