رزرو هتل فضاگشت

گردشگری فیض اباد

روستای فیض آباد
روستای فیض آباد در جوار رودخانه زاینده رود و در همسایگی روستای شریف آباد است.فیض آباد روستایی از توابع بخش جلگه و در بخش جلگه است که در فاصله 60 ...