رزرو هتل فضاگشت

گردشگری فریمان

خانه شهید مرتضی مطهری
خانه شهید مرتضی مطهری در استان خراسان رضوی، شهرستان فریمان و در خیابانی که به نام این شهید بزرگوار مزین شده قرار دارد این خانه که ار آثار دوره پهلوی ...