رزرو هتل فضاگشت

گردشگری فامنین

روستای طمه چی
طمه چی، روستایی از توابع بخش فامنین شهرستان همدان است این روستا در دهستان مفتح قرار دارد .این روستا تقریبا" 30 کیلومتر با شهرستان فامنین فاصله دارد و باشهرستان همدان ...
روستای نگارخاتون
روستای نگارخاتون از توابع شهرستان فامنین و از این شهرستان حدود 4 کیلومتر فاصله دارد این روستا با شهرستان همدان 55 کیلومترفاصله دارد در اینن روستا حدود 2100 نفر در ...
روستای فیض آباد فامنین
روستای فیض آباد که از توابع شهرستان فامنین است و تقریبا" در 5 کیلومتری این شهرستان واقع شده است. و فاصله این روستا با شهرستان همدان 55 کیلومتر است. اهالی ...
روستای ماماهان
روستای ماماهان در طول جغرافیایی 48و عرض جغرافیایی35 و در ارتفاع 1645 متری از سطح دریا واقع شده است . این روستا در دهستان درجزین سفلی ، بخش فامنین در ...
روستای طاوه
روستای طاوه در طول جغرافیایی 01/49 و عرض جغرافیایی 07/35 و در ارتفاع 1643 متری از سطح دریا واقع شده است. این روستا در دهستان درجزین سفلی، بخش فامنین در ...