رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

گردشگری غذای زنجان

کله جوش
غذاهای محلی زنجان با توجه به سردسیری این منطقه بیشتر طبع گرم دارد و بسیار مقوی هستند اما برخی از آنها متاسفانه کمتر طبخ می شوند یا اصلا طبخ نمی ...