رزرو هتل فضاگشت

گردشگری صنایع دستی

موزه های صنایع دستی؛ گنجینه فرهنگ و تمدن گلستان
اگرچه موزه های استان گلستان سال‌ها مانند ساختمان های متروکه ای بودند که کمتر کسی سری به آنها می زد اما در چند سال گذشته سرنوشت دیگری برایشان رقم خورده ...