رزرو هتل فضاگشت

گردشگری صفی آباد

روستای آقچ
نام دیگر :آغش به مختصات طول جغرافیایی 58 57وعرض جغرافیایی 58 37و ارتفاع متوسط 1725متر که در 39 کیلو متری شمال شرق هر صفی آباد قرار گرفته است موقعیت طبیعی:پایکوهی ...
روستای گِسک
این عکس از مقابل روستای گِسک گرفته شده.این روستا یکی از روستا های زیبای خراسان شمالی شهرستان اسفراین شهر صفی آباد می باشد.این روستا زیبا و متاسفانه ناشناخته می باشد ...