رزرو هتل فضاگشت

گردشگری شوک

گردشگری شوک
گردشگری فوق‌العاده، که گاهی اوقات از آن به عنوان گردشگری شوک نیز یاد می‌شود، سفری است که به‌شدت با احساس ماجراجویی یا حتی خطرات جسمانی همراه می‌شود.گردشگری شوک ممکن است ...