رزرو هتل فضاگشت

گردشگری سینما

اهمیت فیلم و سینما در بازاریابی گردشگری
مهسا صالح‌دوست/ ابوالفضل تاجزاده نمین گردشگری فیلم یک نمونه خاص از گردشگری رسانه‌محور است که بینندگان را ترغیب می‌کند حین یا بعد از تولید، از مکان‌های نمایش داده شده در ...
جای خالی گردشگری ایران در تبلیغات جهانی سینما
تاریخ خبر : 1393/3/31 - خبرگزاری میراث فرهنگی ـ بین‌الملل ـ سینما موتورمحرک گردشگری جهانی است،اما باوجود رشد سفر گردشگران خارجی و ضرورت بازاریابی دراین زمینه، این صنعت در عرصه ...