رزرو هتل فضاگشت

گردشگری سینمایی

تصویر و گردشگری با هم عجین شده اند
از سمت فراشبند به فیروزآباد، قبل از کاخ اردشیر و در ارتفاعی بالاتر از جاده که خور در ارتفاع است، قلعه ای دیده می شود که به «قلعه دختر» مشهور ...