بلیط هواپیما

گردشگری ساحلی

گردشگری، راه مقابله با متروکه شدن روستاهاست

گردشگری، راه مقابله با متروکه شدن روستاهاست

تازه ای در زمینه گردشگری روستایی ایجاد کنند، اگر روستاها امکانات بهتر و بیشتری داشته باشند، زمینه اسکان در روستاها فراهم می شود و تمایل افراد به سکونت نیز افزایش می یابد.» ** گردشگری ساحلی حلقه مفقوده کشور عضو شورای عالی استان ها با بیان اینکه 6 هزار کیلومتر مرز آبی در کشور وجود دارد، گفت: به دلیل اینکه برنامه مناسبی برای...

ظرفیت‌های ساحل و دریا برای گردشگری دریایی

ظرفیت‌های ساحل و دریا برای گردشگری دریایی

درباره گردشگری دریایی گردشگری دریایی شکلی از گردشگری است که فعالیت‌های مربوط به آن در دو محیط ساحلی و دریا (محیط آبی)صورت می‌گیرد. از این رو برای تعریف گردشگری دریایی باید به دوگونه آن اشاره کنیم: گردشگری ساحلی و گردشگری دریایی. اگرچه این ‌دو، در نگاه اول دارای شباهت‌هایی هستند، اما از نظر اهمیت و حوزه فعالیت باهم تفاوت دارند. ریشه گردشگری در مناطق ساحلی را...

پرداخت یارانه مستقیم برای توسعه گردشگری دریایی

پرداخت یارانه مستقیم برای توسعه گردشگری دریایی

آن در رشد اقتصادی گفت: «این سازمان آمادگی دارد برای توسعه گردشگری دریایی، یارانه مستقیم پرداخت کند. به گزارش «ایرنا»، محمدسعیدنژاد در ادامه اظهار داشت: «توسعه گردشگری دریایی از جمله اولویت‌های این سازمان به‌شمار می‌رود و استان هرمزگان کانون اصلی گردشگری ساحلی و دریایی در کشور است.» وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری دریایی در هرمزگان و برنامه‌ریزی برای توسعه هرچه بیشتر آن افزود: «رونق گردشگری دریایی در هرمزگان باید...

توسعه گردشگری و مسافرت‌های دریایی

توسعه گردشگری و مسافرت‌های دریایی

مهم اقتصادی بنادر به شمار می‌رود، است. بر اساس ادبیات موضوع به مجموعه ‌فعالیت‌های تفریحی و سرگرمی که در محیط‌های دریایی دور از ساحل توسط گردشگران انجام می‌شود، گردشگری دریایی گفته می‌شود. لذا این نوع گردشگری از نظر ماهیت با گردشگری ساحلی متفاوت است، هر چند شباهت‌‌هایی میان این نوع گردشگری و گردشگری ساحلی وجود داشته باشد و البته امکانات و مزایای هر کدام به عنوان پشتیبان دیگری مورد توجه...

گردشگران ساحلی و حفاظت از محیط زیست

گردشگران ساحلی و حفاظت از محیط زیست

اخیر یکی از دلایل بروز مشکلات محیط‌ زیستی، استفاده‌های انسانی در قالب فعالیت‌های طبیعت‌گردی است. امروزه، رفتار دوستانه با طبیعت به‌عنوان راهکاری برای گردشگری طبیعت پایدار مورد توجه است، از آنجا که گردشگری غالب در استان‌های مجاور دریا در ایران، گردشگری ساحلی است این یادداشت سعی در بررسی و واکاوی رفتارهای محیط زیستی گردشگران ساحلی دارد. به نظر می‌آید که گردشگران ساحلی که نگرش محیط‌زیستی بالاتری دارند، رفتارهای محیط‌زیستی بیشتری...