بلیط هواپیما

گردشگری دفاع مقدس

گردشگری جنگ چیست ؟

گردشگری جنگ چیست ؟

استان خوزستان

نیز در این رابطه می­ فرمایند " دوران دفاع مقدس اوج افتخارات ملت ایران است و اگر بخواهیم انقلاب و کشور بیمه باشد، باید این شور و شوق، این حرکت عمومی و بسیج ملت را روز به روز تقویت کنیم". گردشگری دفاع مقدس می ­تواند حرکتی در راستای این سخن رهبر معظم انقلاب اسلامی شود، چرا که گردشگری دفاع مقدس کارکردهای اجتماعی و فرهنگی گوناگونی در جامعه دنبال می کند....