بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گردشگری در قرآن

گردشگری در قرآن

گردشگری در قرآن

یکی از واژه هایی که در رابطه با گردشگر ی و جهان گردی در قرآن مطرح شده است, واژه (سیاحت) است. این کلمه با سایر اشکال آن در چند جای قرآن به چشم می خورد. قرآن, کتابی است جامع و فراگیر که به عنوان منبع بنیادی و اساسی در فهم و دست یابی به احکام […]