رزرو هتل فضاگشت

گردشگری در جهان

گردشگری اسلامی ، پیشتاز انواع گردشگری در جهان
تاریخ خبر : 1392/9/6 - آمار و ارقام صادره از موسسات و مراکز توریستی جهان و کشورهای عربی و اسلامی نشان می‌دهد، صنعت گردشگری اسلامی بیشترین معاملات اقتصادی جهان را ...