بلیط هواپیما

گردشگری بندرچارک

منطقه حفاظت شده سراج

منطقه حفاظت شده سراج

استان هرمزگان, بندر چارک

موقعیت جغرافیایی منطقه منطقه حفاظت شـده به وسـعت ۶۰۹۸۰ هکتار در مختصات جغـــرافیایی N2653 تا N2644 عرض شمالـی و E5358 تا E5331 طول شرقی در منتهی الیه ناحیه غربی استان در حوزه استحفاظی شهرستان بندر لنگه در حد فاصل بین بندر مقام و بندر چارک، مجاور نوار ساحلی خلیج فارس در۱۱۰کیلومتری بندر لنـگه و۴۰ کیلومـتری […]