بلیط هواپیما

گردشگری برزیلی

تبلیغ ایران برای امن بودن خود و حل مشکل ویزا در فرودگاه

تبلیغ ایران برای امن بودن خود و حل مشکل ویزا در فرودگاه

آینده گروه های گردشگری خود را به ایران نیز بفرستیم. وی افزود: مشکل اصلی برای اعزام گردشگر به ایران دریافت ویزای ایران است، چراکه سفارت ایران در برزیل در شهر برازیلیا است، درحالیکه اغلب شرکتهای گردشگری برزیلی در شهر سائوپائولو قرار دارد و فاصله این دو شهر از هم بیش از 1000 کیلومتر است که به همین جهت دریافت ویزای ایران با مشکل همراه است....