بلیط هواپیما

گردشگران سیاحتی

خدمات مناسب ؛ آنچه گردشگران می‌خواهند

خدمات مناسب ؛ آنچه گردشگران می‌خواهند

همزمان در دستور کار دولت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار گیرد. مساله این است که به جز جاذبه‌های فراوان تاریخی که نیاکانمان به ارث گذاشته‌اند و به جز جاذبه‌های طبیعی و اقلیمی که برای بخش بزرگی از گردشگران سیاحتی امروز جهان از جاذبه‌های گردشگری محسوب می‌شوند، ما در بُعد پذیرایی و امکانات رفاهی و اقامتی مورد نیاز گردشگران در استانداردهای جهانی، حرف زیادی برای گفتن نداریم. یعنی...