رزرو هتل تفریحات کیش

گردشگران ریلی

نخستین قطار گردشگری فردا به ایران می‌رسد

نخستین قطار گردشگری فردا به ایران می‌رسد

این گردشگران برای اقامت از امکانات قطار استفاده می‌کنند، اما در برخی از شهرها مثل زنجان، یزد، اصفهان، شیراز و تهران برای گشت و اقامت توقف خواهند داشت. آن‌ها نخستین گروه از گردشگران ریلی هستند که با قطار اختصاصی از اروپا به ایران وارد می‌شوند که شرکت ایرانگردی و جهانگردی آزادی (آیتو) زیر نظر بنیاد مستضعفان سفرنامه‌ی آن‌ها را برنامه‌ریزی و اجرا...