بلیط هواپیما

گردشگران در قطار

قطار گردشگران اروپایی در ایستگاه ایران

قطار گردشگران اروپایی در ایستگاه ایران

سیستم حمل‌ونقل ریلی ایران منجر می‌شود و افزود: از آنجا که ما عموما برای افراد ساکن کشورهای دیگر احترام بیشتری قائلیم، ورود گردشگران اروپایی می‌تواند در نهایت ارتقای خدمات‌رسانی را در قطارهای ایران نیز دنبال کند. اقامت گردشگران در قطار ابراهیم پورفرج که برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های گردشگران ریلی اروپایی به ایران را عهده‌دار است، نیز به «دنیای اقتصاد» درباره فعالیت‌های صورت گرفته برای ورود اولین...