رزرو هتل

کویر و بیابان

وقتی بیابان های ایران مقصد اصلی گردشگران خارجی می شود

وقتی بیابان های ایران مقصد اصلی گردشگران خارجی می شود

اما به گفته کارشناسان کویر یکی از زیباترین چشم اندازهای طبیعت است زیرا افق دید را محدود نمی کند و بی کرانند و آسمان و زمین را در کنار یکدیگر قرار می دهد. ** سکوت و آرامش کویر و بیابان سکوت و آرامش از وی‍ژگی های کویر است و آنانی که از ازدحام و شلوغی شهرها خسته شده اند اینجا بهترین مکان برای آنان...

جنوب گردی