جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کوکوی والک

والک پلو و کوکوی والک

والک پلو و کوکوی والک

پیاز کشیده به رنگ سفید مایل به زرد و دو یا سه برگ بیضوی شکل و نوک تیز ، ساقه ضخیم و گلدار آن کم و بیش سه وجهی است.  طرز تهیه والک پلو و کوکوی والک و در انتها به چتری شامل ۱۵تا ۲۵ گل ختم می شود .که هر کدام به پهنای یک و نیم سانتی متر به شش گلبرگ...