جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کوچ نشینی

مشکلاتی که با کوچ‌نشینان کوچ می‌کند!

مشکلاتی که با کوچ‌نشینان کوچ می‌کند!

هزار تن تولیدات باغی و ۱۱ هزار تن تولیدات زراعی شامل جو، یونجه(که بیشتر خودمصرفی است) توسط عشایر استان مرکزی تولید می‌شود. این مقام مسئول در امور عشایری استان مرکزی با اشاره به مستهلک شدن شیوه قدیمی کوچ نشینی عشایر گفت: بخشی از ۷۷۰ خانوار عشایر استان مرکزی در ییلاقات و قشلاقات کوچه کرده و چادر بپا می‌کنند اما بیشترین جمعیت در نقاط قشلاقی سکونت دائم دارند...