جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کوچک شدن دریاچه خزر

خزر کوچک می‌شود؟

خزر کوچک می‌شود؟

بحران پسروی آب دریای خزر در شهرستان های ساحلی استان به باور صاحبنظران از دهه های گذشته آرام آرام شروع شده و در صورت بی توجهی در آینده نزدیک تمامی زیرساخت های گردشگری،…