جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کوچه آشتی کنان بهاباد

کوچه آشتی کنان بهاباد

کوچه آشتی کنان بهاباد

استان یزد, بهاباد

این اثر تاریخی در حال حاضر تخریب و در کوچه کنار مسجد فاطمیه در قدیم بوده است.