جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کوه پیمایی در تهران

کوهنوردی و پیاده روی توچال

کوهنوردی و پیاده روی توچال

استان تهران, تهران

مسیر پیاده روی به طول ۲۰۰۰ متر از پارکینگ اصلی شروع و به ایستگاه اول ختم می شود. مسیر کوهپیمایی نیز از ایستگاه اول شروع و تا قله توچال ادامه می یابد. در…