جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کوه پیر محمد شاهین دژ

کوه پیر محمد

کوه پیر محمد

استان آذربایجان غربی, شاهین دژ

کوه پیر محمد، در شمال شرقی شهرستان شاهین‌دژ که تقریباً از همه جای شهر شاهین دژ قابل رویت است از این کوه دره قره قیه (قه ره قایه) و دره زینالو (زینه لی)…