جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کوه پلوار شهداد

کوه پلوار

کوه پلوار

استان کرمان, شهداد

پلوار یا پل وار به معنای پلی است میان کویر لوت و کرمان که کویرلوت و شهداد را از کرمان جدامی سازد دومین قله دشوار و فنی کرمان بعداز جوپار یا سه شاخ…