جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کوه پرآو کرمانشاه

کوه پرآو

کوه پرآو

استان کرمانشاه, کرمانشاه

رشته کوه پراو در حقیقت امتداد ارتفاعات الوند است که با جهت شمال غربی به طرف کوه‌های طاق بستان پیش می رود و پس از طاق بستان به طرف کردستان متمایل می گردد…