جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کوه سنگ سوراخ کجاست

کوه سنگ سوراخ

کوه سنگ سوراخ

استان خراسان جنوبی, فردوس

علت شهرت این کوه بیشتر بابت حفره عظیمی است که بعلت فرسایش های آبی در سنگ های آهکی کوه بوجود آمده و قطری حدود ۲۰ متر را دارا است . این حفره که…