جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کوه سلطان سنجر

کوه سلطان سنجر زنوز

کوه سلطان سنجر زنوز

استان آذربایجان شرقی, زنوز

کوه سلطان سنجر که توسط اهالی امروزه سلطان زنجیر نامیده می شود در شرق شهر زنوز قرار دارد و علت نامگذاری این کوه بنام سنجر بدلیل این بوده که، وقتی سلطان سنجر، آخرین پادشاه سلجوقیان در یکی از جنگها از قراختائیان شکست می خورد و در کوههای این منطقه آواره می شود به پیرعابدی که در این کوه کلبه ای داشته، پناه می آورد ومدتی در آنجا می ماند. بدین جهت این کوه به عنوان مخفیگاه سلطان سنجر مشهور می شو...