جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کوه دراک شیراز

کوه دراک

کوه دراک

استان فارس, شیراز

کوه دراک (کوه برفی، کوه مستسقی، کوه مادر)، کوهی است در شهر شیراز که از غرب این شهر آغاز شده و با گذشتن از شمال غرب شهر ادامه یافته و به روستای علی…