جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کوه خواری شمال

زمین برای خوردن چند؟

زمین برای خوردن چند؟

واژگانی چون کوه خواری، زمین خواری، جنگل خواری، شن خواری، دریاخواری شاید اگر ۲۰ سال پیش شنیده می شد بیشتر به عبارتی طنز شباهت داشت تا یک حقیقت تلخ؛ حقایقی که به واسطه…