جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کوه بزقوش بستان آباد

کوه بزقوش

کوه بزقوش

استان آذربایجان شرقی, بستان آباد

کوهستان بزرگ بزقوش واقع در مرز استان اردبیل و آذربایجان شرقی به صورت یک رشته شرقی – غربی حد فاصل بستان آباد تا نزدیک بخش کیوی خلخال امتداد دارد. بررسی توپوگرافی قله: خط…