جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کوه اژدها

کوه اژدها

کوه اژدها

استان سمنان, گرمسار

کوه اژدها در استان سمنان واقع است. یکی از دیدنی ترین و کم نظیرترین پدیده‌های ساختمانی ایران، چین خوردگی شمال گرمسار است. مردم محلی کوه در برگیرنده این پدیده را کوه اژدها می نامند. نوارهای سرخ، قهوه ای و سپید رنگ سازند سرخ بالایی (میوسن) به شکلی موج گونه در هم پیچیده اند و یک ساختار دیدنی را پدید آورده اند. این پدیده در تناوبی از سنگ ماسه، شیل و سنگ جوش شکل گرفته است. این پدیده زمین شناسی چ...