جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کوه ال

کوه ال

کوه ال

استان مرکزی, نراق

عقاب و به تعبیری دیگر جن می باشد . در دامنه این کوه قلعه ای وجود دارد که در باور مردم نراق سکونتگاه اجنه است و شاید به همین منظور آن را "ال" می نامند . اگر متوسط ارتفاع کوه ال را 1000 متر تخمین بزنیم دهانه غار در ارتفاع 700 متری از زمین دقیقا بالای سر مزرعه شریف آباد در سخره ها و در ظلع شمالی...