جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کوه الله اکبر دشت آزادگان کجاست

کوه الله اکبر دشت آزادگان

کوه الله اکبر دشت آزادگان

استان خوزستان, دشت آزادگان

کوه الله اکبر نام کوهی است در محدوده شهرستان دشت آزادگان که در فاصله ۱۰ کیلومتری شمال سوسنگرد و در نزدیکی بستان قرار دارد. کوه الله اکبر ۷ کیلومتر طول و بین ۳۰۰…