جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کوه آق داغ

کوه آق داغ

کوه آق داغ

استان اردبیل, خلخال

کوهستان سفید کوه در کوه های گیلان در جنوب شرقی خلخال، جنوب غربی رضوان شهر و شمال شرقی هشجین قرار دارد. بررسی توپوگرافی قله : خط الرأس سفید کوه بر روی کمانی قوسی…