جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کومله

شهر کومله

شهر کومله

استان گیلان, کومله

کومله یکی از شهرهای استان گیلان در شمال ایران است. این شهر با جمعیت 5719 نفر (برآورد 1383خ.) در بخش کومله شهرستان لنگرود قرار دارد. کومله شهری سرسبز در 5 کیلومتری شهر لنگرود و در فاصله کمی از چمخاله است که به وفور می‌توان زمینهای کشت برنج و چای را در اطراف آن مشاهده کرد. بیشترین درآمد این شهر برنج - مرکبات و چای می‌باشد .این شهر از شمال به لنگردو وچمخاله و از جنوب به اطاقور و از مشرق به شلمان و ...