جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کولوم قاسم آباد

کولوم

کولوم

استان گیلان, رودسر

وقتی گالش ها به مراتع جنگلی ،واقع در ۳۶ کیلومتری قاسم آباد می روند ،درخانه کوچکی که کولوم نامیده می شود مسکن می کنند .این خانه چوبی یا کولوم شبیه همان خانه ای…