جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کوفته گشنیز چیه

کوفته گشنیز شیرازی

کوفته گشنیز شیرازی

استان فارس, شیراز

کوفته گشنیز یک کوفته شیرازی است.گشنیز گیاه بومی جنوب اروپا و مناطق مدیترانه است و در بیشتر نقاط ایران نیز می روید. از زمان های قدیم وجود داشته و حتی مورد مصرف مصری…