جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کوفته عید علف ها

کوفته عید علف ها

کوفته عید علف ها

استان چهارمحال وبختیاری, شهرکرد

عید علف ها یکی از رسوم مردم استان چهارمحال و بختیاری در شب عید نوروز می باشد در این شب مردم استان بر اساس یک رسم دیرین کوفته شب عید پخت می کننداخرین…