جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کوشک سلامه

کوشک سلامه

کوشک سلامه

استان خراسان رضوی, سلامی

بنای تاریخی زیبایی است که حیات سیاسی منطقه خواف را در گذشته های دور به نسل حاضر معرفی میکند .آنچه مسلم است حدود ۸۰۰ سال قبل این بنا وجود داشته است قوام الدین…