جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کوسه ناقلدی

آیین های ایرانی؛  کوسه ناقلدی

آیین های ایرانی؛ کوسه ناقلدی

جشن مهرگان که جشن دهقانان زراعتگر است برگزار می‌شود و به شبانان تعلق دارد که بعد از گذراندن سرمای زمستان و جان به در بردن و گذراندن چار چار برپا می‌شود.در روستاهای استان مرکزی مراسم جشن سده تحت عنوان "کوسه"یا "کوسه ناقلدی"اجرا می‌شود.این جشن در تمامی سرزمین‌های شمالی و(گیلان و مازندران ) و غربی(آذربایجان،کردستان و همدان) ایران نیز انجام می‌گیرد. چهل روز بعد از زمستان و پنجاه روز مانده به...