جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کوره آجرپزی تاریخی

کوره آجرپزی

کوره آجرپزی

استان اصفهان, شهرضا

درشهرستان شهرضا درجاده شهرضا-اصفهان کوره آجرپزی وجود دارد که در حدود سال۱۳۴۶بنا گردیده و به کوره ی آجرپزی مناره ی معروف است.