جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کهن ترین هنر بشر

نقاشی دیواری

نقاشی دیواری

هایی پدید آورد که تقریبأ پایدار و بادوام باشد. آن هنرمندان اولیه با چنین ابزار و موادی در جهت برآوردن نیازهای معنوی خود این نقوش زیبای حیوانی و خوشحالت را به تصویر درآوردند. نقاشی دیواری، کهن ترین هنر بشر ازآنجا که اجرای این آثار نه فردی بلکه بطور دسته جمعی توسط انسان های غارنشین اولیه کار شده است، بر روی هیچ کدام...