جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کهنه قلعه اردبیل

کهنه قلعه

کهنه قلعه

استان اردبیل, مشگین شهر

این قلعه در منطقه‌ای روی تپه طبیعی در قسمت غرب رودخانه خیاو چاری قرار دارد کهنه قلعه مشکین شهر از آثار دوره ساسانی است و از استحکام خاصی برخوردار بوده و در جنگ‌ها…