جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کهریزک

شهر کهریزک

شهر کهریزک

استان تهران, کهریزک

کهریزک بعنوان یکی از قدیمترین نقاط مسکونی در پهنه کشور ایران شناخته می شود . وجود تپه های باستانی و اشارات زیاد نوشته های تاریخی به ری و اطراف آن موید این امر می باشد که یکی از قدیمی ترین نقاط سکونت انسان در کشور ایران این منطقه بوده است. دلیل دیگراین نظریه زمینهای کشاورزی بسیار زیاد و حاصلخیز می باشد که در این منطقه وجود دارد.آثار تاریخی بسیار زیادی در این منطقه وجود داشته است که در ا...