جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کنوانسیون یونسکو

تهیه فهرست آثار برگزیده میراث فرهنگی در کشور

تهیه فهرست آثار برگزیده میراث فرهنگی در کشور

یونسکو گرفتیم. وی افزود: خسارات وارده به میراث فرهنگی کشور در طول جنگ تحمیلی بخشی به علت بمباران ها و بخشی نیز به دلیل عدم آگاهی و نبود آموزش برای نیروهای کشورمان بود که با عملی نمودن کنوانسیون یونسکو به میزان قابل توجهی از ورود خسارات در بحران های احتمالی اعم از سیل، زلزله، خشکسالی و جنگ جلوگیری خواهد شد. وی خاطر نشان کرد:...