جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کنوانسیون گردشگری

شمارش معکوس تا آغاز رویداد جهانی گردشگری در ایران

شمارش معکوس تا آغاز رویداد جهانی گردشگری در ایران

کشور ما با تبلیغات منفی و سوء رسانه‌های غربی مواجه است. برگزاری این رویداد و میزبانی از آن می‌تواند فرصتی برای نمایش چهره مردم ایران، آبادانی و شکوه آن باشد. نعمتی همچنین اظهار کرد: حداقل دستاورد این کنوانسیون گردشگری ارتقاء کیفیت خدمات گردشگری است و خوشحالیم که به این بهانه رقابت خوبی بین استان‌های میزبان ایجاد شده است. ...