جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

کندوهای صخره ای

کندوان، چشم به راه گردشگران

کندوان، چشم به راه گردشگران

کندوان قشنگ است؛ هم قشنگ و هم منحصر به فرد؛ با آن خانه‌های کندو‌شکل جا گرفته در دل دامنه‌های سهند سرفراز. این روستای باستانی چند هزار ساله اما تا همین چند وقت پیش…